Schade melden

Dealerdiensten Equipment

Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek
Zadelmakerstraat 140
1991 JE Velserbroek
T 023 - 520 15 12
E werkmaterieel@dealerdiensten.nl

Procedure schademeldingen

Er zijn drie soorten schademeldingen mogelijk, afhankelijk van de schadeoorzaak:
-   Een Garantieschademelding, bij schade met een eigen gebrek als schadeoorzaak;
-   Een Cascoschademelding, bij schade met een van buitenaf komende schadeoorzaak;
-   Een Casco/WA-schademelding, bij schade waarbij de klant aansprakelijk gesteld wordt door derden.

  • Garantieschade

Na vaststelling van de schade doet u een schademelding via het schadeformulier op de website, klik op 'schade melden' en vervolgens 'garantieschade melden'. Vul de velden van het formulier in en klik op verzenden. De schadeafdeling ontvangt direct het schadeformulier en gaat de claim in behandeling nemen.
Wij verzoeken u te wachten met de reparatie, totdat u reactie heeft gekregen van de schadeafdeling. De schadeafdeling geeft u informatie over het schadenummer en de eventuele komst van een schade-expert. Na deze terugkoppeling kunt u de reparatie uitvoeren. Het is niet toegestaan om de reparatie uit te voeren en met terugwerkende kracht te claimen. Mocht er spoed zijn, dan kunt u de schade telefonisch melden bij Wilhelm Oost op 023 - 520 15 19.

De facturatie van een garantieschade geschiedt op naam van de eindgebruiker. De complete factuur wordt naar de eindgebruiker verstuurd met het verzoek om alleen de BTW en eventuele onderhoudsonderdelen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. De eindgebruiker kan de BTW terugvorderen bij de fiscus.
Stuur een kopie van de factuur, onder vermelding van het schadenummer, naar schade@dealerdiensten.nl.

  • Cascoschade

De verantwoordelijkheid voor de melding van een cascoschade ligt bij de eindgebruiker. De dealer kan de schademelding verzorgen als service voor de klant. Na vaststelling van de schade doet u een schademelding via het schadeformulier op de website, klik op 'schade melden' en klik vervolgens op 'cascoschade melden'. Vul de velden van het formulier in en klik op verzenden. De schadeafdeling ontvangt direct het schadeformulier en gaat de claim in behandeling nemen.
Wij verzoeken u te wachten met de reparatie, totdat u reactie heeft gekregen van de schadeafdeling. De schadeafdeling geeft u informatie over het schadenummer en de eventuele komst van een schade-expert. Na deze terugkoppeling kunt u de reparatie uitvoeren. Het is niet toegestaan om de reparatie uit te voeren en met terugwerkende kracht te claimen. Mocht er spoed zijn, dan kunt u de schade telefonisch melden bij Wilhelm Oost op 023 - 520 15 19 of bij Martin Stad op 023 - 520 10 38.

De dealer stuurt de factuur naar de eindgebruiker. De eindgebruiker betaalt de volledige factuur aan de dealer. Dealerdiensten Equipment keert het schadebedrag uit aan de eindgebruiker.

  • Casco/WA-schade

Hierbij is de handelswijze gelijk aan de Cascoschade. Het enige verschil is dat er een Europees schadeformulier ingevuld moet worden. Download het Europees schadeformulier, vul het volledig in en maak er een scan van. Het gescande document kunt u uploaden bij het veld 'situatieschets uploaden' in het digitale schadeformulier.