Footer

Dealerdiensten Equipment BV

Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek
Zadelmakerstraat 140
1991 JE Velserbroek
T 023 - 520 15 12
E werkmaterieel@dealerdiensten.nl

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In geval u via de website op een onderliggende site van Dealerdiensten Equipment BV wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Dealerdiensten Equipment BV aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden van het desbetreffende product. Wij adviseren om niet een overeenkomst via het internet te sluiten.

Aansprakelijkheiduitsluiting

Dealerdiensten Equipment besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij betracht wordt, kan Dealerdiensten Equipment geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie.

Copyright

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website rusten uitsluitend bij Dealerdiensten Equipment en/of bij één van de leveranciers. De inhoud van de website wordt beschermd door auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd of gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van Dealerdiensten Equipment.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van onze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op toekomstige ontwikkelingen. Wij raden u derhalve aan om deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Virussen

Dealerdiensten Equipment garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.